Gebruiksterme en Voorwaardes

Gebruiksterme en Voorwaardes

1. Inleiding:

1.1 Hierdie terme en voorwaardes sal bepaal hoe jy die webblad moet gebruik.
1.2 Deur ons webblad te gebruik, aanvaar jy die terme en voorwaardes ten volle: dus as jy nie saamstem met die terme en voorwaardes nie, moet dan nie die webblad gebruik nie.
1.3 As jy registreer op die webblad, of enige inligting aan ons stuur of gebruik maak van ons dienste, versoek ons jou om die terme en voorwaardes te aanvaar.
1.4 Ons webblad maak gebruik van koekies, indien jy die terme en voorwaardes aanvaar het, stem jy toe tot ons gebruik van koekies in ooreenstemming met die privaatheids- en koekiebeleid.

2. Krediet
2.1 Hierdie dokument is geskep deur gebruik te maak van die SEQ Legal sjabloon.

3. Kopiereg kennisgewing
3.1 Kopiereg 2017 – http:/stalletjiesenmarkte.co.za (Tuinroete Stalletjies en Markete) – kopiereg voorbehou.
3.2 Onderhewig aan die uitdruklike bepalings van die terme en voorwaardes:
(a) ons, tesame met ons lisensiehouers, besit en beheer alle kopieregte, asook ander intelektuele eiendom van die webblad, asook die inligting op ons webblad; en
(b) al die kopieregte en ander intelektuele eiendomsregte op die webblad is voorbehou.

4. Lisensie om webblad te gebruik
4.1 Jy mag:
(a) bladsye op die webblad besoek deur middel van ‘n weblaaier;
(b) aflaai van bladsye van die webblad vir wisseling in ‘n weblaaier.
(c) Bladsye druk van die webblad af.
(d) Stroom en klank video-leërs vanaf die webblad, onderhewig aan die terme en voorwaardes klousule.
4.2 Sonder die uitsluitlike toestemming van seksie 4.1 of die ander bepalings van die terme en voorwaardes, mag jy nie enige inligting aflaai van die webblad of stoor op jou rekenaar nie.
4.3 Jy mag slegs ons webblad gebruik vir jou privaat of besigheids doeleindes.
4.4 Jy mag geen inligting op ons webblad wysig behalwe die inligting op jou eie lysting soos bepaal deur die terme en voorwaardes klousile.
4.5 Tensy jy die relevante regte besit van die inligting,mag jy nie:
(a) Inligting van die webblad herpubliseer (ingesluit herpublikasie op ander webblaaie);
(b) Verkoop, verhuur of sub-lisensieer van die inligting op ons webblad;;
(c) Vertoon van enige inligting van die webblad aan die publiek
(d) Enige inligting van ons webblad gebruik vir komersiële doeleindes;
(e) Herverdeling van inligting vanaf ons webblad.
4.6 Ons behou die reg om toegang tot sekere areas of selfs die hele webbblad te beperk; jy mag dit nie omseil of probeer omseil nie.

5. Aanvaarbare gebruik
5.1 Jy mag nie;
(a) Ons webblad op enige manier gebruik wat skadelik kan wees vir die webblad of wat kan ly tot waardedaling van sy effektiwiteit.
(b) Ons webblad onwettig of onregmatig gebruik in verband met onwettige doeleindes of aktiwiteite.
(c) Ons webblad gebruik om te stoor, kopieer, gebruik, publiseer of oordra, of inligting te gebruik vir spioenasie of rekenaarvirusseof ander skadelike sagteware.
(d) enige sistematiese of outomatiese data-insamelingsaktiwiteite (insluitend sonder beperking skraap, data-ontginning, data-ekstraksie en data-oes) op of in verband met ons webwerf sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming;
(e) Data gebruik van ons webblad vir direkte bemarkings-aktiwiteite (ingesluit beperkende e-pos bemarking,sms bemarking, tele-bemarking, en direktebemarking.

5.2 Jy mag nie van die inligting op die webblad gebruik om in dividuele persone, maatskappye of ander persone te kontak nie.
5.3 Maak seker dat al die inligting wat jy aan ons verskaf vir die webblad, korrek, akkuraat, volledig en nie misleidend is nie.

6. Registrasie en Rekeninge
6.1 Om in aanmerking te kom vir ‘n rekening op ons weblbad onder afdeling 6, moet u ouer as 18 jaar wees.
6.2 Jy mag registreer vir ‘n rekening op ons webblad deur die rekenings registrasievorm te voltooi en te versend aan ons. Klik dan op die verifikasie-skakel wat die webblad vir u sal stuur.
6.3 Jy moet ons onmiddellik skriftelik in kennis stel wanneer jy agterkom dat daar ongemagtige gebruik van jou rekening plaasvind.
6.4 Jy mag nie ‘n ander person se rekening gebuik om toegang te kry tot die webblad nie, tensy jy die persoon se toestemming het nie.

7. Gebruikers ID’s en Wagwoorde
7.1 Wanneer jy registreer vir ‘n rekening op die webblad, sal ons aan jou verskaf of sal jou gevra word om ‘n gebruikers-ID en wagwoord te kies.
7.2 Jou gebruiks-ID moet nie gebruik word om te mislei nie en moet voldoen aan die korrekte reëls soos vervat in afdeling10, en jy mag nie jou rekening gebruik om iemand anders te verpersoonlik nie.
7.3 Jy moet jou wagwoord konfidensieel hou.
7.4 Jy moet ons onmiddellik laat weet as jy vermoed dat jou wagwoord misbruik word.
7.5 Jy is verantwoordelik vir enige aktiwiteit op die webblad wat voortspruit uit wangebruik van jou wagwoord. Jy sal verantwoordelik gehou word vir enige verlies wat spruit uit versuim om dit onder ons aandag te bring.

8. Kanselasie en Opskorting van jou rekening
8.1 Ons is by magte om;
(a) jou rekening op te skort
(b) Jou rekening te kanseleer en of
(c) Wysigiging van jou rekeningbesonderhede
Te enige tyd op ons eie diskresie en sonder vooraf kennisgewing of verduideliking.
8.2 Jy mag jou rekening op ons webblad kanseleer deur gebruik te maak van die My Rekening paneel op die webblad.

9. Jou Inhoud: Lisensie
9.1 In hierdie terme en voorwaardes “u inhoud” beteken alle material (ingesluit teks, grafiese inhoud, fotos, video-material,audio-materiaal, audovisuele-materiaal, sagteware en leërs) wat jy aan ons gestuur het vir publikasie of stoor of verwerking via ons webblad.
9.2 Jy gee ons ‘n wêreldwye, onherroeplike, nie-eksklusiewe, regvrye lisensie om te gebruik, reproduseer, stoor, aan te pas, publiseer, vertaal en versprei van die inhoud in enige bestaande of toekomstige media / hervrystel, stoor ‘n publiseer op die webblad . Of op enige toekomstige webblad te reproduseer, stoor en met jou toestemming jou inhoud in verhouding tot die webblad. Jy gee aan ons die reg om die regte te sub-lisensieer soos onder afdeling 9.2
9.3 Jy gee aan ons die reg om aksie te neem teen oortreding van die regte soos gelisensieer onder afdeling 9.2
10. Jou Inhoud: Reëls
10.1 Jy waarborg en verteenwoordig dat jou inhoud sal voldoen aan die vereistes soos vervat in die terme en voorwaardes.
10.2 Jou inhoud moet nie onwettig wees nie,moet nie inbreuk maak op enige persons se wettige regte nie,en mag nie by magte te wees dat iemand geregtelik teen hom kan optree nie (in elk geval enige jurisdiksie en onder enige toepaslike wet nie)
10.3 Jy inhoud en die gebruik van die inhoud deur ons in ooreenstemming met die terme en voorwaardes klousule en mag nie;
(a) mag nie lasterlik of kwaadwillig wees nie
(b) mag nie onsedelik wees nie
(c) mag nie inbreuk maak op kopieëreg, morele regte, databasisregte,handelsmerkregte,ontwerpregte of ander intelektuele eiendomsregte nie.
(d) Inbreuk maak op vertroue, reg tot privaatheid of onder data beskermingsregte nie
(e) Nalatige advies gee, of enige nalatige verklaring gee nie
(f) Aanmoedig om ‘n misdaad te pleeg nie
(g) Minagtiging van die hof of in stryd met ‘n hofbevel wees nie
(h) In stryd met rasse of Godsdientige haat wees nie of diskriminasie wetgewing
(i) Godlasterlik wees nie
(j) In stryd met amptelike geheime wetgewing wees nie;
(k) In stryd wees met enige kontraktuele verpligting aan enige person nie
(l) Geweld uitbeeld, in ‘n eksplisiete grafiese of gratuite manier nie;
(m) Pornografies, ontugtige, suggustiewe of seksuele eksplesiet;
(n) Onwaar, vals, oakuraat of misleided;
(o) Bevat of enige instruksies bevat,adviesof ander informasie wat as daarop gereageer word siekte, besering of dood of enige ander verlies of skade;
(p) Spam vorm;
(q) Aanstootlik, misleidend, bedreiglik,beledigend,teister of anti-sosiaal,dreigend, haatlik,diskrimineerend,
(r) Ergenis veroorsaak, ongerief of onnodige angstig aan enige person veroorsaak.

11. Beperkte Waarborge
11.1 Ons waarborg of verteenwoordig nie;
(a) die volledigheid of akkuraatheid van die inligting op die webblad nie
(b) dat die inligting op die webblad op datum is nie; of
(c) dat die webblad of enige dienste op die webblad beskikbaar sal bly nie.
11.2 ons behou die reg om enige of al die dienste van die webblad te staak en om ons webblad te enige tyd nie meer te publiseer nie sonder enige verduideliking of vooraf kennisgewing; en stoor soos in die terme en voorwaardes, u sal nie by magte te wees om enige vergoeding of betaling as gevolg van opskorting of verandering van die webblad se dienste of as ons ophou om die webblad te publiseer nie.

11.3 tot die maksimum mate toegelaat deur toepaslike wetgewing en onderhewig aan afdeling 12.1, ons sal uitsluit alle vertoë en wwarborge wat betrekking het op onderwerp van die terme en voorwaardes klousile van ons webblad en die gebruik van ons webblad.

12 Uitsluitings van aanspreeklikheid
12.1 Ons sal nie aanspreeklik teenoor u wees vir enige verliese wat gely kan word of gebeurlike buite redelike beheer nie.
12.2 Ons sal nie aanspreeklik wees teenoor u wees vir enige besigheids verliese ingesluit ( sonder beperking) verlies aan winste of inkomste, produksie, verwagte spaargeld, besigheid kontrakte of kommersiele geleenthede of welwillendheid.
12.3 Ons sal nie aan u aanspreeklik wees vir enige verliese of korrupsie van databasis of sagteware nie
12.4 Ons sal nie aanspreeklik wees aan u vir enige spesiale of indirekte of gevolglike verliese nie.
.12.8 U aanvaar dat ons ‘n belangstelling het in die beperking van persoonlike aanspreeklikheid van ons werkgewers en beamptes en werkgewers en u onderneem om geen eise in te stel teen ons beamptes en wrrkgewers vir enige verliese wat u mag ly in verband met die webblad of met die terme en voorwaardes.

13. Oortredings van die terme en voorwaardes
13.1 Sonder voorbehoud tot ons ander regte onder die terme en voorwaardes, as u die terme en voorwaardes oortree op welke manier ook al, of as ons vermoed dat u die terme en voorwaardes op enige manier oortree het, dan is ons by magte;
(a) aan u een of meer formele waarskuwings stuur,
(b) tydelik u toegang tot die webblad stop
(c) u permanent verbied om die webblad te gebruik
(d) rekenaars wat u IP adres gebruik te blokkeer wat u toegang verleen aan ons webblad
(e) kontak enige of al u internet dienste verskaffers en hulle versoek om u toegang na ons webblad te blokkeer.
(f) Begin met regstappe teen u hetsy vir kontrakbreuk of andersines; en of
(g) opskort of verwydering van u rekening op ons webblad.

13.2 Wanneer ons u toegang tot die webblad opskort of ‘n gedeelte van die webblad, moet u nie enige stappe neem om die skorsing te omseil nie of blokkering te verhoed nie (ingesluit om ‘n ander rekening te probeer skep of ‘n ander rekening te gebruik nie)

14. Variasie
14.1 Ons is by magte om hierdie terme van tyd tot tyd te hersien
14.2 Die hersiene terme en voorwaardessal van toepassing wees vanaf die datum van publikasie van die hersiene terme en voorwaardes van die webbblad, and jy mag afstand doen v an enige regte dat jy in kennis gestel is, of ingestem het tot die hersiening van die terme en voorwaardes.
15. Opdrag

15.1 Jy stem hiermee saam dat ons ons regte en / of verpligtinge onder hierdie bepalings en voorwaardes kan oordra, onderkontrak of andersins hanteer.
15.2 Jymag nie, sonder ons voorafgaande skriftelike toestemming, enige van jou regte en / of verpligtinge onder hierdie bepalings en voorwaardes toeken, oordra, subkontrak of andersins hanteer nie.

16. Skeiding
16.1 Indien ‘n bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes deur enige hof of ander bevoegde owerheid bepaal word om onwettig en / of onafdwingbaar te wees, sal die ander bepalings in werking tree.
16.2 Indien enige onwettige en / of onverklaarbare bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes wettig of afdwingbaar sou wees indien ‘n gedeelte daarvan verwyder is, sal daardie gedeelte geag word te verwyder en die res van die bepaling sal in werking tree

17. Derdeparty regte
17.1 Hierdie bepalings en voorwaardes is tot ons voordeel en jou voordeel, en hierdie bepalings en voorwaardes is nie bedoel om deur enige derde party te baat of afdwingbaar te wees nie. 17.2 Die uitoefening van die partye se regte ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes is nie onderworpe aan die toestemming van enige derde party nie.

18. Algehele ooreenkoms
18.1 Onderhewig aan artikel 12.1, vorm hierdie bepalings en ons privaatheids- en koekiebeleid die hele ooreenkoms tussen jou en ons in verband met jou gebruik van ons webwerf en vervang ons alle vorige ooreenkomste tussen jou en ons met betrekking tot jou Gebruik van ons webwerf

19. Reg en jurisdiksie
19.1 Hierdie bepalings en voorwaardes sal onderhewig wees aan en vertolk word in ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse reg.
19.2 Enige geskille met betrekking tot hierdie bepalings en voorwaardes sal onderworpe wees aan die [eksklusiewe / nie-eksklusiewe] jurisdiksie van die howe van Suid-Afrika

20. Ons besonderhede
20.1 Hierdie webwerf word besit en bedryf deur Hanno Coetzee wat handel dryf as Lalakoi Publishing
20.2 Ons kantoor is op Kompanjelaan 13, Hartenbos, 6520
20.3 Ons hoofkantoor is dieselfde as in afdeling 20.2
20.4 Jy kan ons kontak deur te skryf aan die bogenoemde besigheidsadres deur gebruik te maak van ons webwerf kontakvorm, telefonies +27 72 107 4449